Hulladékgazdálkodási projektek

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása során a Társulás alábbi projektjeinek kezelésével is foglalkozunk:

 

Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén – KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0014

A projekt során a környezetet és lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelően bezárt, illetőleg felhagyott települési szilárd-hulladék lerakók rekultiválására került sor. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a Környezet és Energia Operatív Program 2.3.0. települési szilárd-hulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program keretében ezen követelményeknek kívánt eleget tenni.

A rekultivációs projekt keretében a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 79 tag-önkormányzatából összesen 27 települési szilárd-hulladék lerakó került rekultiválásra. 22 lerakó esetében együtemű rekultivációval a végső rekultivációs rétegrend kerül kialakításra. Ebből 17 lerakó esetében teljes rétegrend, további 5 lerakó esetén pedig egyszerűsített rétegrend kerül kialakításra. 2 lerakó esetében kétütemű rekultiváció keretében átmeneti záróréteget alakítottak ki. A felszámolásra tervezett 3 db lerakónál rostálásos felszámolást javasolt a tervező. A rekultivációs munkák részeként a monitoring rendszer is kiépült.

A projekt megvalósítása 2015-ben fejeződött be, jelenleg a projekt fenntartási időszaka telik.

A beruházás 100% Uniós támogatásban részesült a KEOP-2009-2.3.0. pályázati keretéből.

 

 

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást 79 Komárom-Esztergom, Pest és Fejér megyébe tartozó település alkotja, összlakossága meghaladja a 400.000 főt.

A projekt megvalósításának elsődleges célja a környezetvédelem és a Társulás településeinek hosszú távú hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása volt: a szelektív hulladék újrahasznosítása mellett az előkezelés során leválogatásra kerül a vegyesen gyűjtött hulladékban található, még hasznosítható fém, valamint az úgynevezett RDF is elkülönítésre kerül, mely pl. cementművekben fűtőanyagként hasznosítható.

A projektből 2015-ben közel 10 mrd Ft összértékű beruházás valósult meg, melynek műszaki tartalma a Tatabányai RHK létesítményeire (lerakó bővítés, mechanikai előkezelő mű, szelektív válogatómű és egy hulladékudvar), a szentendrei átrakóállomásra, a csákvári, kisbéri, nyergesújfalui, Tatabánya Búzavirág utcai és pilisvörösvári hulladékudvarokra, a szelektív gyűjtőszigetekre vonatkozik, valamint az ezen létesítmények üzemeltetéséhez szükséges eszközök, gyűjtő- és szállítójárművek beszerzésére került sor.

Tatabányán összesen 40 új munkahelyet teremtő beruházással 700.000 m3 kapacitású hulladéklerakó, 70.000 tonnát szétválogatni képes mechanikai előkezelő, valamint szelektívhulladék-válogatómű épült. A beruházás részeként a Búzavirág utcában új hulladékudvar létesült, ahol a lakosság által közvetlenül beszállított (pl.: elektronikai hulladék, autógumi, akkumulátor, lom, üveg, zöldhulladék) lehet majd biztonságosan, környezetet nem szennyező módon, ideiglenesen tárolni.

A kiépített rendszer elemei a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonát képezik, melyet jelenleg az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltet a Társulással kötött Üzemeltetési Szerződés alapján.

 

                              

A Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt

(KEHOP-3.2.1-15-2016-00003)

Jelen projekt keretében a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Programban már megvalósított létesítményeken és beszerzett eszközökön túl további mechanikai előkezelő mű (Bicske), 3 hulladékudvar kialakítása (Tarján, Komárom, Szentendre), gyűjtőjárművek és egyéb célgépek beszerzése, komposztáló telepek létesítése (a tatabányai RHK területén és Komáromban) tervezett. A tatabányai RHK lerakón keletkező „csurgalékvíz” kezelésére csurgalékvíz tisztító berendezés telepítése is szerepel a projekt terveiben. A projekt még nem valósult meg, a műszaki tartalom pontosítása van folyamatban.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a projekt előkészítése, a projektmenedzsment feladatok ellátása és a koordináció a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. feladata.

A támogatás összege:5 727 006 536 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%