Humáninfrastruktúra fejlesztési projektek

Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán

 

A gazdaságélénkítés egyik fontos lépése városunkban is a humán infrastruktúra, ezen belül a képzési rendszer fejlesztése. 

A projekt megvalósításával a Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Szakgimnáziuma alkalmassá válik hat ágazat (gépészet, közlekedésgépészet, vegyészet, informatika, villamosipar-elektronika, sport) és tizenkét szakképesítés esetében teljesítési megbízotti feladatok ellátására, a kor követelményeinek megfelelő, modern eszközparkkal. Ezeken túl cél az is, hogy ezzel a beruházással segítsük a cégek szakemberigényének kielégítését magas színvonalú felnőttképzéssel/felnőttoktatással.

A kialakítandó laborokban lehetővé válik a leendő vállalati oktatók képzése is, így segítve a duális képzés személyi feltételrendszerének kialakítását. 

A Modern Városok program részeként a projekt keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő, Dózsa Gy. u. 58. (korábban Réti út 1/a) szám alatt található, volt Tatabányai Városi (Dózsakert) Kollégium épületének átalakításával egy modern, a duális képzést erősítő, kabinetrendszerű képzési központ jön létre, amellyel az iskola két telephelyes működése is megszüntethető. Az átalakított épületben kap helyet a Tatabányai Szakképzési Centrum székhelye is, amely így közelebb kerül az oktatáshoz. Az átadás időpontja várhatóan 2020. nyár vége.

A Miniszterelnökség 2018. július 18-i keltezéssel állította ki Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Támogatói Okiratot a tervezett 2.316.228.300.- Ft-os költségvetéssel, 100%-os támogatás mellett.

Foglalkoztatási Paktum

Tatabánya városa az Európai Unió által biztosított pályázat támogatásával, a helyi munkaadókkal, a Gazdaságfejlesztő Szervezettel, a megyei önkormányzattal, a Megyei Kormányhivatallal, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával valamint a Tatabányai Szakképzési Centrummal, Civil szervezetekkel együttműködve szeretne Tatabánya és vonzáskörzetének foglalkoztatási helyzetén javítani. A helyi gazdaság és foglalkoztatás fejlesztésében érdekelt szervezetek bevonásával partnerségi alapú együttműködés, un. „Tatabányai Foglalkoztatási Paktumszervezet” létesült Tatabányán 2016. novemberében.

Az együttműködés lehetőséget teremt a foglalkoztatásban érintett összes szereplő (álláskeresők, képző intézmények, toborzó és mentoráló szervezetek, munkaadók stb.) érdekeinek és lehetőségeinek az összehangolására, hogy megtaláljuk közösen az utat az álláskeresők és a jövőbeli munkaadójuk között.

Bővebb információ a www.paktum.gfsz.hu honlapon található.