Infrastruktúra fejlesztési projektek

Európai Uniós pályázati projektek lebonyolítása

 

„IPARTERÜLETEK KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE TATABÁNYÁN”

 PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-6.1.5-15-TB1-2016-0001

A tatabányai iparterületek közlekedésfejlesztését szolgáló projekt Támogatási szerződése 2016. december 2-án lépett hatályba. A projekt támogatási összege 608 millió Ft.

A projekt két önálló projektelemet tartalmaz, az Ipari Park megközelítését szolgáló Búzavirág út felújítását, valamint a Galla ipari övezet közlekedésfejlesztését.

A Galla ipari övezet közlekedésfejlesztése esetében a VII-es telep és a Rehling Konrád út elérhetőségét szeretnénk javítani az M1 autópálya óvárosi lehajtójának irányából. Ennek érdekében a Népház úti kereszteződéstől a Tatai út – Mikoviny Sámuel út útvonalat szükséges felújítani. Szükséges továbbá a Tatai út és a Mikoviny Sámuel út között a szabályozási tervben szereplő összekötő útszakaszt megépíteni, ezzel az átmenő forgalom a Fatelepi útról elterelhető és a Fatelepi út tehermentesíthető. A felújítás keretében tervezzük a meglévő útburkolatok felújítását, a padkák és a vízelvezető árkok felújítását.

 A Búzavirág út felújítása és a buszmegálló kiépítése 2018 decemberében lezárult, a forgalomba helyezési engedélyt a közlekedési hatóság kiadta.

A Tatai út – Mikoviny Sámuel út átkötőszakaszának megépítése folyamatban van.

„A VII-ES TELEPI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE”

PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-6.1.1-15-TB1-2016-0001

A projekt célja, hogy a részben önkormányzati tulajdonban lévő VII-es telep fejlesztésével a kisebb tatabányai vagy Tatabánya környéki cégek számára fejlesztési területet biztosítson és ezzel egy, az ipari parkon kívüli ipari területet hozzon létre a külvárosban.

A projekt Támogatási Szerződése 2016. december 12-én aláírásra került, a projekt támogatási összege 265 282 600 Ft.

2018-bann a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lebonyolításra került, a kivitelezés februártól júliusig lezajlott, a Vigadó utca útfelújítása, a lámpás csomópont és a közvilágítás kiépítése sikeresen megtörtént.

"ÜVEGGYÁRI ÚT II. ÜTEM KIÉPÍTÉSE"

PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-6.1.5-16-TB1-2017-0001

A Tatabánya-Környe Ipari Parkban a már betelepült vállalkozások által generált, növekvő személygépjármű- és teherforgalom következtében szükséges volt a Búzavirág út felújítása és szélesítése mellet egy új feltáró út, az Üveggyári út folytatásának megépítésére.

Az Önkormányzat, a már megépült Üveggyári út folytatásaként az Üveggyári út 2. szakaszát építette meg – az új útszakasz neve: Bécsi út. Az út a 8135. sz. országos közút és a Kerék utca közötti szakaszon került kiépítésre kétoldali padkával és kétoldali szikkasztóárokkal. Az út kiépítéséhez kapcsolódóan a 8135. sz. úton új csomópontot épített az Önkormányzat, a melyhez a Magyar Közút konzorciumi partnerként történő bevonása volt szükséges.

A 484 millió Ft támogatással megvalósult projekt 2018 évben lezárult.

"SZARKALÁB UTCAI ÁTKÖTŐSZAKASZ ÉS KERÉK UTCA KORSZERŰSÍTÉSE AZ IPARI PARKBAN"

PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-6.1.1-16-TB1-2017-0001

A projekt célja a Tatabánya-Környe Ipari Park úthálózatának fejlesztése. A projekt támogatási szerződéskötése 2017 novemberében jött létre, a támogatás összege 323 millió Ft.

A projekt keretében a Kerék utca egyik oldalán az úttól kiemelt szegéllyel elválasztott 2 m széles térkő burkolatú járda épült a Búzavirág úton meglévő egyesített gyalog- és kerékpárút és az utca végén található CTP logisztikai központ bejáratánál található meglévő járda között 770 fm hosszban. Ezzel egyidőben az út mentén a Búzavirág út és a Bécsi út-Orgonás út körforgalom közötti szakaszon az útkategóriának megfelelő közvilágítást is kiépítettük 1110 fm hosszban.

Ezekkel a beavatkozásokkal a Kerék utcán is biztosítottuk a betelepült telephelyek miatt megnövekedett gyalogos- és gépjárműforgalom biztonságos közlekedési feltételeit.

A Kerék utcai járda és közvilágítási hálózat kiépítése megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás a határozat véglegessé válásával 2019. december 31-én lezárult.

A Búzavirág út és az Bécsi út meglévő szakasza között jelenleg a 8135. számú országos közúttól mintegy 1,4 km-re található ez első összekötés, a Kerék utca, amit 300 m-re követ a következő összekötés, az Orgonás út. Ez a jelenlegi kialakítás azt eredményezi, hogy a Búzavirág úton vagy a Bécsi úton kialakuló torlódások esetén a párhuzamos út nem tud alternatív útvonalként szolgálni az összeköttetés hiánya miatt. Ennek a problémának a megoldására kívánjuk megépíteni a projekt egyik elemeként a Búzavirág út és a Bécsi út összekötésére a Szarkaláb utcából nyíló, hatályos szabályozási tervben szereplő Galamb József utat.

Az út kiépítése 714 fm hosszban 6,50 m burkolatszélességgel történik. az út és csapadékvíz elvezetéssel párhuzamosan az útkategóriának megfelelő közvilágítás is kiépül 838 fm hosszban. Az út két oldalán változó magasságú gabion támfal építése szükséges 105 és 130 fm hosszban.

A Szarkaláb utcai átkötőszakasz esetén az út és közműhálózat kiépítéséhez az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. Az útépítési engedély jogerőre emelkedett, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban.

"Fő tér és a Városközpont rehabilitációja"
KDOP-3.1.1/D-09-2f-2010-0002 azonosító számú pályázat

A fejlesztések átfogó célja volt, hogy Tatabánya központi területe a saját lakosai számára vonzó, sokrétű funkcióval bíró, modern építészeti együttessé alakuljon át. A fejlesztések eredményeként a Fő tér egyes elemeit (felső Fő tér, Árpád sétány, zeneiskola előtti Fő tér) egymással és a városközpontot a környező nagy forgalmú helyekkel összekötő kapcsolatok jöttek létre.
Az akcióterület fejlesztésének célja volt továbbá a városközpont építészeti, városképi vonzerejének növelése, illetve a városközponti jelleg megerősítése vonzó közterek és közösségi funkciók kialakítása.

Gazdasági célú fejlesztések:
- Gazdasági szolgáltatóház építése: az Árpád Kft. üzletsorának bővítése egy gazdasági szolgáltatóház építése révén - alatta új mélygarázs építése.
- A Városháza tanácstermének rekonstrukciójával a földszint megnyitása, az épület bekapcsolása a Fő térbe („Városháza Kávéház”).

Városi funkciót erősítő fejlesztés:
- Fő tér megújítása
A felső Fő tér átépítésekor lényeges szempont volt a gyalogos kapcsolatok megteremtése a városközpont más részei felé (alsó Fő tér, sétáló utca) és a tér körül kialakított létesítményekhez tartozó természetes kapcsolatok kialakítása. A Fő tér megújításának három nagyobb eleme volt:
- A Fő tér központi része, találkozási pont kialakítása: Felső Fő tér átépítése, megújítása a városközpont egységes arculatának kialakításához járult hozzá mellyel a köztér barátságos találkozási ponttá vált; szökőkút áthelyezése; autóbuszmegálló átépítése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése.
- A sétáló utca statikai megerősítése, burkolatának felújítása, a közvilágítás korszerűsítése és utcabútorok kihelyezése
- Fő tér - Zeneiskola előtti térrészének teljes megújítása, átalakítása, zenepavilon felállítása.
- A Főiskola két épülete és az Életfa tér összekapcsolása
A Főiskola két épületét összekötő gyalogút kiépítése és az Életfa tér bekapcsolása a Főiskola és Fő tér közötti útvonalba, közvilágítás korszerűsítése, kapcsolódó zöldfelületek rendezése, kertészeti megoldása, térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

Közszféra funkcióit erősítő fejlesztések:
- Multifunkcionális tanácsterem kialakítása
A Városháza Tanácstermének rekonstrukciója, az épület emeleti szintjén egy újjáépített Multifunkcionális tanácsterem kialakításával.

ERFA típusú közösségi célú programok: Az érintett lakosság bevonását, a város rehabilitációs tevékenységek helyi elfogadását célzó akciók.

A Projekt elszámolható összköltsége 1 493 096 815 Ft.

A támogatás mértéke a számított elszámolható összköltség 65,005285%-a, de legfeljebb 970 591 846 Ft.

Kedvezményezettek neve és elérhetősége:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
2800 Tatabánya, Fő tér 6.
www.tatabanya.hu

ÁRPÁD Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 20.
www.hotelarpad.hu