GFSZ

Projektek

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást 79 Komárom-Esztergom, Pest és Fejér megyébe tartozó település alkotja, összlakossága meghaladja a 400.000 főt.

A projekt megvalósításának elsődleges célja a környezetvédelem és a Társulás településeinek hosszú távú hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása volt: a szelektív hulladék újrahasznosítása mellett az előkezelés során leválogatásra kerül a vegyesen gyűjtött hulladékban található, még hasznosítható fém, valamint az úgynevezett RDF is elkülönítésre kerül, mely pl. cementművekben fűtőanyagként hasznosítható.

A projektből 2015-ben közel 10 mrd Ft összértékű beruházás valósult meg, melynek műszaki tartalma a Tatabányai RHK létesítményeire (lerakó bővítés, mechanikai előkezelő mű, szelektív válogatómű és egy hulladékudvar), a szentendrei átrakóállomásra, a csákvári, kisbéri, nyergesújfalui, Tatabánya Búzavirág utcai és pilisvörösvári hulladékudvarokra, a szelektív gyűjtőszigetekre vonatkozik, valamint az ezen létesítmények üzemeltetéséhez szükséges eszközök, gyűjtő- és szállítójárművek beszerzésére került sor.

Tatabányán összesen 40 új munkahelyet teremtő beruházással 700.000 m3 kapacitású hulladéklerakó, 70.000 tonnát szétválogatni képes mechanikai előkezelő, valamint szelektívhulladék-válogatómű épült. A beruházás részeként a Búzavirág utcában új hulladékudvar létesült, ahol a lakosság által közvetlenül beszállított (pl.: elektronikai hulladék, autógumi, akkumulátor, lom, üveg, zöldhulladék) lehet majd biztonságosan, környezetet nem szennyező módon, ideiglenesen tárolni.

A kiépített rendszer elemei a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonát képezik, melyet jelenleg az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltet a Társulással kötött Üzemeltetési Szerződés alapján.