GFSZ

Projektek

ELENA Energetikai Program

Az ELENA közvetlen uniós finanszírozású energiahatékonysági program, melynek keretében maximum 90%-os támogatás vehető igénybe energetikai célú fejlesztések előkészítésére, műszaki és pénzügyi kidolgozására. A projekt nagy volumenű beruházásokra vehető igénybe, így Tatabánya további 5 dunántúli megyei jogú várossal és egy projektcéggel konzorciumban (KaposGrid Fejlesztési és Beruházási Konzorcium) vesz részt a pályázatban. A Konzorciumba tömörült települések vezetője Kaposvár MJV Önkormányzata.

A támogatás a megújuló energiák részarányának növelését, a városi közintézmények energiahatékonysági fejlesztését célzó beruházásokra vonatkozik. Tatabánya városa részéről a GFSZ Kft. kapta meg a projekt bonyolítási feladatát, a Polgármesteri Hivatal szakembereivel való folyamatos együttműködéssel.

 

A végleges pályázat 2018. júliusban került benyújtásra az Európai Beruházási Bank (EIB) felé, majd 2018. októberben értesítést kaptunk a pályázat pozitív elbírálásáról.

A támogatási szerződés 2018. decemberében aláírásra került.

Az „előkészítési szakasz” ezzel lezárult, és kezdetét vette a „fejlesztési (ELENA) szakasz”

 A „fejlesztési (ELENA) szakaszban” megkezdődött és folyamatban van a beruházások gyakorlati előkészítése, az épületek felmérése, továbbá végre lesz hajtva az auditálás, azaz a becsült beruházási igények tételes, igazoló felmérése, valamint a műszaki és technikai fejlesztés tárgyi feltételeinek, illetve eszköz szükségletének feltérképezése a beruházási helyszínek szerint. Ebben a szakaszban kell elvégezni a beruházás teljes pénzügyi és műszaki tervezését.