GFSZ

Projektek

KDOP-3.1.1/D-09-2f-2010-0002 Fő tér és a Városközpont rehabilitációja

A fejlesztések átfogó célja volt, hogy Tatabánya központi területe a saját lakosai számára vonzó, sokrétű funkcióval bíró, modern építészeti együttessé alakuljon át. A fejlesztések eredményeként a Fő tér egyes elemeit (felső Fő tér, Árpád sétány, zeneiskola előtti Fő tér) egymással és a városközpontot a környező nagy forgalmú helyekkel összekötő kapcsolatok jöttek létre.

Az akcióterület fejlesztésének célja volt továbbá a városközpont építészeti, városképi vonzerejének növelése, illetve a városközponti jelleg megerősítése vonzó közterek és közösségi funkciók kialakítása.

Gazdasági célú fejlesztések:

– Gazdasági szolgáltatóház építése: az Árpád Kft. üzletsorának bővítése egy gazdasági szolgáltatóház építése révén – alatta új mélygarázs építése.

– A Városháza tanácstermének rekonstrukciójával a földszint megnyitása, az épület bekapcsolása a Fő térbe („Városháza Kávéház”).

Városi funkciót erősítő fejlesztés:

– Fő tér megújítása

A felső Fő tér átépítésekor lényeges szempont volt a gyalogos kapcsolatok megteremtése a városközpont más részei felé (alsó Fő tér, sétáló utca) és a tér körül kialakított létesítményekhez tartozó természetes kapcsolatok kialakítása. A Fő tér megújításának három nagyobb eleme volt:

– A Fő tér központi része, találkozási pont kialakítása: Felső Fő tér átépítése, megújítása a városközpont egységes arculatának kialakításához járult hozzá mellyel a köztér barátságos találkozási ponttá vált; szökőkút áthelyezése; autóbuszmegálló átépítése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

– A sétáló utca statikai megerősítése, burkolatának felújítása, a közvilágítás korszerűsítése és utcabútorok kihelyezése

– Fő tér – Zeneiskola előtti térrészének teljes megújítása, átalakítása, zenepavilon felállítása.

– A Főiskola két épülete és az Életfa tér összekapcsolása

A Főiskola két épületét összekötő gyalogút kiépítése és az Életfa tér bekapcsolása a Főiskola és Fő tér közötti útvonalba, közvilágítás korszerűsítése, kapcsolódó zöldfelületek rendezése, kertészeti megoldása, térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

Közszféra funkcióit erősítő fejlesztések:

– Multifunkcionális tanácsterem kialakítása

A Városháza Tanácstermének rekonstrukciója, az épület emeleti szintjén egy újjáépített Multifunkcionális tanácsterem kialakításával.

ERFA típusú közösségi célú programok: Az érintett lakosság bevonását, a város rehabilitációs tevékenységek helyi elfogadását célzó akciók.

A Projekt elszámolható összköltsége 1 493 096 815 Ft.

A támogatás mértéke a számított elszámolható összköltség 65,005285%-a, de legfeljebb 970 591 846 Ft.

 

Kedvezményezettek neve és elérhetősége:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

2800 Tatabánya, Fő tér 6.

www.tatabanya.hu

ÁRPÁD Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.

2800 Tatabánya, Fő tér 20.

www.hotelarpad.hu