GFSZ

Projektek

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0014 Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén

A projekt során a környezetet és lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelően bezárt, illetőleg felhagyott települési szilárd-hulladék lerakók rekultiválására került sor. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a Környezet és Energia Operatív Program 2.3.0. települési szilárd-hulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program keretében ezen követelményeknek kívánt eleget tenni.

A rekultivációs projekt keretében a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 79 tag-önkormányzatából összesen 27 települési szilárd-hulladék lerakó került rekultiválásra. 22 lerakó esetében együtemű rekultivációval a végső rekultivációs rétegrend kerül kialakításra. Ebből 17 lerakó esetében teljes rétegrend, további 5 lerakó esetén pedig egyszerűsített rétegrend kerül kialakításra. 2 lerakó esetében kétütemű rekultiváció keretében átmeneti záróréteget alakítottak ki. A felszámolásra tervezett 3 db lerakónál rostálásos felszámolást javasolt a tervező. A rekultivációs munkák részeként a monitoring rendszer is kiépült.

A projekt megvalósítása 2015-ben fejeződött be, jelenleg a projekt fenntartási időszaka telik.

A beruházás 100% Uniós támogatásban részesült a KEOP-2009-2.3.0. pályázati keretéből.