GFSZ

Tatabánya Hazavár

Ismerd meg a lehetőségeidet!

Egy település jövője, fejlődése elképzelhetetlen az ott élő és munkát vállaló emberek nélkül. Azért, hogy Ti, fiatalok szívesen maradjatok Tatabányán, kiemelt hangsúlyt fektetünk új munkahelyek létrehozására és családbarát környezet kialakítására. Tatabánya Önkormányzata elindította a „Tatabánya Hazavár” programot, hogy Nektek, a tanulmányaikat végző helyi fiataloknak kedvező lehetőségeket kínáljon a versenyképes tudás, értékteremtő munka és a saját otthon megszerzésére.

Stúdium Ösztöndíj Program

Középfokú oktatásban részesülők ösztöndíja

• A hiányszakmában tanuló középiskolások közül technikus képzés esetén 50 fő, szakképzésben 70 fő kaphat támogatást.

• A havi ösztöndíjak szakképzésben 20.000 Ft/hó, míg technikusi képzésben 25.000 Ft/hó.

A Stúdium ösztöndíj programban történő részvétel feltételei:

• legyél tatabányai állandó lakos

• legyél tatabányai középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója (Tatabányán kívüli intézményben középfokú tanulmányokat folytató tanuló abban az esetben kaphat ösztöndíjat, ha olyan képzésben vesz részt, mely a tatabányai intézményhálózatban nem elérhető)

• a pályázat benyújtását megelőző félévben érj el legalább 3,50-as tanulmányi átlagot (félévi súlyozott átlag).

Stúdium Ösztöndíj Program

Felsőfokú oktatásban részesülők ösztöndíja

Te is részt vehetsz a Stúdium ösztöndíjprogramban, ha:

• tatabányai állandó lakos vagy

• műszaki, természettudományi, orvosi vagy egészségügyi (diplomás ápoló, mentőtiszt, védőnő), óvodapedagógus, gyógypedagógia, tanító szakon folytatsz tanulmányokat az ország bármely felsőoktatási intézményének nappali tagozatán, vagy tanár szakos képzésben veszel részt az ország bármelyik felsőoktatási intézményének nappali tagozatán fizika, kémia, matematika szak vagy szakpár felvételével

• a 28. életévedet a pályázat benyújtásának időpontjáig még nem töltötted be

• első diplomádat kívánod megszerezni

• ugyanazon szakirány magasabb képzési szintjén kívánod diplomádat megszerezni

• a pályázat benyújtását megelőző félévben elérted legalább a 3,00-as tanulmányi átlagot (félévi súlyozott átlag).

• A megszerezhető ösztöndíj összege 30.000 Ft/hó

Kóta József Gyakornoki Program

Munkához jutás támogatása

A program a közép- és felsőfokú, nappali tagozatos hiányszakmát tanuló fiatalok támogatására és egy helyi munkáltatónál történő elhelyezkedésének segítésére jött létre.

Az elérhető ösztöndíj összege a középfokú képzésben résztvevőknél 40.000 Ft/hó, a felsőfokú képzésben résztvevőknél pedig 100.000 Ft/hó.

A Kóta József programban történő részvétel feltételei:

• Előzetes megegyezés a pályázó és egy konkrét, regisztrált tatabányai munkáltató között az ösztöndíj és a későbbi foglalkoztatás terén

• 30. életévét a jelentkezés időpontjáig még nem töltötte be

• Az ország bármelyik közép- vagy felsőoktatási intézményének nappali tagozatos hallgatója és a meghirdetett gyakornoki pozíciónak megfelelő képzésben vesz részt.

Lakhatási támogatás

A Tatabánya Hazavár program harmadik eleme a bérlakáshoz jutás lehetősége. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a tatabányai kötődésű, hiányszakmában középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok lakhatásának megoldására. Azok pályázhatnak, akik végzettségüknek megfelelően munkaszerződéssel rendelkeznek valamelyik helyi munkáltatónál.

Pályázhatsz, ha:

• meghatározott hiányszakmában felsőfokú vagy középfokú végzettséggel rendelkezel

• tatabányai vagy Környe-Tatabánya Ipari Parkban székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatónál helyezkedtél el, a végzettségnek megfelelő munkaszerződéssel rendelkezel, mely szerint a munkavégzés helye Tatabányán vagy a Környe-Tatabánya Ipari Park területén van

• magyar állampolgár vagy és rendelkezel tatabányai állandó lakcímmel

• munkáltatói támogatási javaslattal rendelkezel

• a jelentkezéskor még nem töltötted be a 30. életévedet

• nem rendelkezel saját lakástulajdonnal vagy önkormányzati lakásbérleménnyel sem te, sem pedig a veled együtt költöző családtagjaid

• a bérlakás bérbeadására irányuló kérelem nyomtatvány kitöltésével.

További információ és pályázati felhívás

Stúdium Közalapítvány

Tromposch Ágnes titkár

Tel.: +3630/114-0709

E-mail: studium.kozalapitvany@gmail.com

Letölthető dokumentumok