GFSZ

Projektek

TOP-6.1.1-16-TB1-2017-0001 Szarkaláb utcai átkötőszakasz és Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban

A projekt célja a Tatabánya-Környe Ipari Park úthálózatának fejlesztése. A projekt támogatási szerződéskötése 2017 novemberében jött létre, a támogatás összege 323 millió Ft.

A projekt keretében a Kerék utca egyik oldalán az úttól kiemelt szegéllyel elválasztott 2 m széles térkő burkolatú járda épült a Búzavirág úton meglévő egyesített gyalog- és kerékpárút és az utca végén található CTP logisztikai központ bejáratánál található meglévő járda között 770 fm hosszban. Ezzel egyidőben az út mentén a Búzavirág út és a Bécsi út-Orgonás út körforgalom közötti szakaszon az útkategóriának megfelelő közvilágítást is kiépítettük 1110 fm hosszban.

Ezekkel a beavatkozásokkal a Kerék utcán is biztosítottuk a betelepült telephelyek miatt megnövekedett gyalogos- és gépjárműforgalom biztonságos közlekedési feltételeit.

A Kerék utcai járda és közvilágítási hálózat kiépítése megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás a határozat véglegessé válásával 2019. december 31-én lezárult.

A Búzavirág út és az Bécsi út meglévő szakasza között jelenleg a 8135. számú országos közúttól mintegy 1,4 km-re található ez első összekötés, a Kerék utca, amit 300 m-re követ a következő összekötés, az Orgonás út. Ez a jelenlegi kialakítás azt eredményezi, hogy a Búzavirág úton vagy a Bécsi úton kialakuló torlódások esetén a párhuzamos út nem tud alternatív útvonalként szolgálni az összeköttetés hiánya miatt. Ennek a problémának a megoldására kívánjuk megépíteni a projekt egyik elemeként a Búzavirág út és a Bécsi út összekötésére a Szarkaláb utcából nyíló, hatályos szabályozási tervben szereplő Galamb József utat.

Az út kiépítése 714 fm hosszban 6,50 m burkolatszélességgel történik. az út és csapadékvíz elvezetéssel párhuzamosan az útkategóriának megfelelő közvilágítás is kiépül 838 fm hosszban. Az út két oldalán változó magasságú gabion támfal építése szükséges 105 és 130 fm hosszban.

A Szarkaláb utcai átkötőszakasz esetén az út és közműhálózat kiépítéséhez az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. Az útépítési engedély jogerőre emelkedett, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásra került.