GFSZ

Projektek

TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001 Bölcsődefejlesztés Tatabányán III.

A projekt rövid bemutatása:
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a városi bölcsődei férőhelyszám optimalizálását kéthelyszínes projektben tervezi megvalósítani. Érintett településrészek: Felsőgalla és Óváros.
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a városi bölcsődei férőhelyszám optimalizálása, a területi hozzáférés javítása, a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében – összhangban a TOP-6.2.1-19 konstrukció Felhívásával –, kihasználva a pályázati forráshozzáférés kínálta lehetőséget, támogatási kérelemmel élt, melynek keretében új bölcsődei férőhelyek létrehozására fogalmazott meg.

A településen folyamatosan jelentkező férőhelyigényeket, a lehetséges helyszíneket és a szóba jöhető fejlesztési lehetőségeket, az épületek átalakítási/bővítési megoldásait számba véve az Önkormányzat az alábbi két helyszín tekintetében nyújtott be projektjavaslatot. maximális kapacitású napelemes rendszerrel számolunk. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az érintett megvalósítási helyszínek:
Tatabányai Egyesített Bölcsődék Óvárosi Bölcsőde
2800 Tatabánya, Béke utca 3., 2124/11 hrsz.
2800 Tatabánya, Templom utca 9., 394 hrsz.

A kéthelyszínes projektben tervezett bölcsődei férőhely gyarapítás (bővítéssel a meglévő bölcsődei épülethez kapcsoltan, illetve új mini bölcsődei intézmény építésével) a műszaki fejlesztési koncepció.

Az óvárosi bölcsődei helyszínen meglévő bölcsőde férőhelyeinek bővítése, 24 férőhely kialakítása tervezett 2 csoportszobával és a kapcsolódó kiszolgáló egységekkel.

A felsőgallai ingatlanon új mini bölcsődei intézmény létrehozása új épület építésével tervezett, 2×7 (14) férőhely, 2 csoportszoba és a kapcsolódó kiszolgáló egységek kialakításával.

Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

A projekt fizikai befejezésének határideje 2022.12.29.

Záró elszámolás benyújtásának határideje 2023.03.29.