GFSZ

Projektek

TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001 Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem – tatabányai szakasz és csatlakozások

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Programja célkitűzései között kiemelt célként szerepel, hogy a közlekedésfejlesztési program megvalósítása révén egészséges, fenntartható városi környezetet alakítson ki.

A kerékpáros közlekedés elterjedését ösztönző infrastruktúra fejlesztéseként jelen projekt keretein belül az Által-ér völgyi kerékpárút tatabányai szakasza és az arra bekötő 3 kerékpárút-csatlakozás kiépítésére kerül sor. A fejlesztés fő célja, hogy a meglévő kerékpárút hálózati elemekhez, a Bánhida és Dózsakert kerékpárúthoz csatlakozó, a települési Kerékpárforgalmi Hálózati Terv koncepciójába illeszkedő, új kerékpáros nyomvonalat alakítsunk ki az Által-ér mentén.

A kivitelezés első ütemében az ún. II/A ütem készült el a 11+634,50 – 13+253,1 km szelvények között, 1590 méter hosszban. A II/A ütem kivitelezésének műszaki átadás-átvételi időpontja 2020. október 16.

Második ütemben az ún. II/B ütem készül el a 13+253,1 – 15+919,20 km szelvények között jelölt szakaszon, valamint a 3 db bekötő út is ekkor kerül kialakításra. A két szakasz 4414,21 m, a bekötések 992,77 m hosszúak lesznek. Ezen felül 662 m kerékpáros nyom kialakításával teremtjük meg az összeköttetést a már meglévő városi hálózati elemek felé.