GFSZ

Projektek

TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001 Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán

Kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán

Szerződött támogatás összege: 151 382 899 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.04.30.

Projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001

Projekt rövid bemutatása:

A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő Felsőgallai Szolgáltatóház és az Alsógallai Szolgáltatóház épületének energetikai korszerűsítése.

 Projekt tartalmának bemutatása:

 A projekt keretében:

– Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése keretében az épületek külső határoló szerkezeteik korszerűsítése valósul meg mindkét helyszínen. Ennek részeként külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésére is sor fog kerülni, illetve állapotuktól függően cseréljük vagy korszerűsítjük a külső nyílászárókat.

– Maximum háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából a felsőgallai megvalósítási helyszínen.

– A projektfejlesztés során napelemek és tartóelemeik kerülnek beszerzésre majd telepítésre.

– Előzetes statikai szakvélemény alapján megerősítjük a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeit.

– Beszerzésre kerülnek a helyi elektromos rendszerhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek, valamint a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és a kiépítéséhez tartozó költségek, továbbá a megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök.

– Korszerűsítjük vagy cseréljük a fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezéseket, valamint a fűtési és HMV rendszereket mindkét megvalósítási helyszínen.

– Szükség esetén kéménytechnikai fejlesztésekre is sor kerülhet.

-A Felsőgallai helyszínen akadálymentesítés is megvalósul.

 Megvalósulási helyszínek:

a.) Felsőgallai Szolgáltatóház (2800 Tatabánya, Szent István u. 21-23.; 540/1 hrsz.)

b.) Alsógallai Szolgáltatóház (2800 Tatabánya, Mátyás király u. 20.; 3383 hrsz.)

 

Előrehaladás:

 Az Alsógallai Szolgáltatóház energetikai korszerűsítési munkálatai befejeződtek. A Felsőgallai Szolgáltatóház tekintetében a kivitelezsé folyamatban van.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 04. 31.